Tiskopis Hlášení pojistné události

Závazný postup při ohlášení pojistné události

 • Pokud jste nevyplnili on-line Hlášení pojistné události (funkční odkaz na online form), vyplňte formulář Hlášení pojistné události na vozidle (viz. níže)
 • Zašlete vyplněné Hlášení pojistné události na vozidle na info@servisnipojistovna.cz nebo poštou na adresu centrály Servisní pojištovny případně na faxové číslo: 577 217 889
 • Bez doručení tohoto hlášení a bez ohledání vozidla likvidátorem pojišťovny nesmí být zahájena oprava Vašeho vozidla.
 • Při ohledání předložte následující doklady:
  • osvědčení registraci vozidla část II. (velký TP) nebo jeho kopii
  • řidičský průkaz řidiče v době nehody
  • osvědčení o registraci vozidla část I. (malý TP) nebo jeho kopii
  • doklad o ohlášení nehody Policii ČR
 • Termínem ohlášení pojistné události je datum doručení tohoto hlášení pojišťovně
 • Nahlásit policii každou nehodu dle §47 zák. č. 361/2000 Sb zejména vždy, když je nehoda v zahraničí, při střetu se zvěří, při vandalismu (poškození třetí osobou) nebo rozsah škody může být vyšší než 100 tis. Kč

Pojištěný je zejména povinen

 • zajistit, aby bylo vozidlo řádně zabezpečeno v době jeho opuštění a to způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě.
 • nahlásit policii každou nehodu dle §47 zák. č. 361/2000 Sb.
 • neprodleně (nejpozději následující pracovní den po dni vzniku pojistné události) oznámit pojišťovně vznik pojistné události a zaslat vyplněné hlášení pojistné události na vozidle.
 • umožnit zástupci pojišťovny ohledat poškozené vozidlo a bez jeho souhlasu neodstraňovat vzniklou škodu. V případě porušení pojišťovna stanoví náhradu pouze na základě prokazatelné škody na vozidle.
imgimg

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím