Srážka se zvěří – nebezpečí nejen jarních měsíců

Podle statistik je srážka se zvěří čtvrtou nejčastější příčinou vzniku dopravní nehody. Jarní měsíce v přírodě znamenají zvýšení aktivity divoké a lesní zvěře. Pro nás motoristy to znamená zvýšené riziko srážky se zvěří na silnicích. Zde je 7 bodů, které mohou pomoci v této krizové situaci.

  1. Předvídání – také zde platí základní pravidlo – jedu takovou rychlostí, abych byl schopen zastavit na vzdálenost, na kterou vidím. Nebezpečné v tomto směru jsou horizonty a zatáčky

  2. Brždění – v případě možné kolize musím vší silou sešlápnou brzdový pedál a držet. Mnoho řidičů, zvláště u vozů vybavených ABS, se lekne účinků ABS (nárazy do pedálu a hluk) a brzdu povolí.

  3. Srážka – když je srážka nevyhnutelná, vyhýbám se pouze v případě, že mám dostatek prostoru. Potkat se s kočkou nebo se srnou v brzdícím autě je méně nebezpečné než strhnou volat mimo vozovku a potkat sloup nebo protijedoucí vozidlo (viz obrázek).

  4. Úmrtí nebo zranění lesního zvířete znamená povinnost, takovou nehodu nahlásit Policii ČR a to i když nevznikne žádná škoda na vozidle! Jinak se vystavuji riziku pokuty. Policie oznámí smrt zvířete místnímu mysliveckému spolku, který se o zvíře postará.

  5. U domácích nebo hospodářských zvířat dohledám majitele – ten je ze zákona povinen mi případnou vzniklou škodu nahradit

  6. U lesní zvěře a v případě, když neznám majitele domácích nebo hospodářských zvířat můžu náhradu škody, která mi vznikne, vždy uplatnit z Havarijního pojištění. Pokud nemám Havarijní pojištění nebo připojištění k povinnému ručení – platím si všechno sám.

  7. Pořídím si fotodokumentaci poškozeného vozidla i zvěře, případně zajistím další důkazy nebo svědky prokazující, že k poškození vozidla došlo střetem se zvěří. Vyhnu se pochybnostem o příčině a okolnostech vzniku poškození vozidla

 

„Nesprávný úhybný manévr může skončit rozsáhlým poškozením.“

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500