Pravidla programu pro dárce krve

Program pro bezplatné dárce krve v nemocnicích Zlínského kraje

 

Pravidla programu:

1.       Servisní pojišťovna a.s. poskytne bezplatným dárcům krve, kteří v posledních  šesti měsících alespoň jednou  bezplatně darovali krev extra slevu 20% z produktu havarijní pojištění.

2.       Sleva je poskytována z produktu Havarijní pojištění All risk nad rámec standardní ceny produktu

3.       Kalkulaci pojištění získá klient na níže uvedené adrese nebo na info@servisnipojistovna.cz

4.       Pojištění se slevou pro dárce krve je možné sjednat pouze pracovníky pojišťovny v centrále Servisní pojišťovny a.s. na adrese Třída T. Bati 532, Zlín (vedle autosalonu Hyundai motor Zlín),  pracovní doba od 8:00 do16:00, po tel. domluvě také i mimo uvedený čas

5.        Nárok na slevu dárce krve doloží průkazem dárce krve s potvrzeným odběrem v posledních šesti měsících v jedné ze čtyř transfuzních stanic uvedených nemoc

6.       Prodloužení pojistné smlouvy na další pojistné období se slevou z uvedeného programu je podmíněno doložením nároku na slevu dle bodu 5.

7.       Program je platný od 1.7.2017

 

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500