Havarijní pojištění automobilu

Naše havarijní pojištění je jednoduché, přehledné a poskytuje účinnou ochranu před následky případných škod na Vašem vozidle. U nás si můžete sestavit havarijní pojištění na míru svého vozu dle Vašich konkrétních požadavků. Lze si zvolit nejen standardní krytí ALL RISK v široké škále volitelných spoluúčastí, ale také možnosti velmi výhodných doplňkových připojištění. Základním kamenem havarijního pojištění je pojištění samotného vozidla.

1. Základní pojištění je možné sjednat v rozsahu:

ALL RISK - poškození nebo zničení:

  • Živelnou událostí
  • Havárií
  • Střetem se zvěří
  • Vandalismem
  • Poškození od zvířat na zaparkované voze
  • Odcizením

Pojistná částka

Pojištění lze sjednat na novou (u nového vozidla), nebo obvyklou cenu vozidla (u ojetého vozidla).

Spoluúčast

Pojištění se sjednává se spoluúčastí podle volby pojištěného.
Klientem zvolená spoluúčast se do smlouvy uvádí ve výši v procentech a minimální částce v Kč.

Územní rozsah pojištění

Územní rozsah základního pojištění je na území EVROPY a Turecka s výjimkouu Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Zabezpečení vozidla

Při závazku zákazníka, že jeho motorové vozidlo bude zabezpečeno, poskytuje se sleva na pojistném podle toho, jakou kombinaci zabezpečovacích zařízení si zákazník vybral.

Druh zabezpečovacího zařízení Sleva
Mechanické zabezpečení pevně spojené s vozidlem, blokující převody vozidla (např. Construct, Defend Lock, Medvěd blok …). 10%
Zařízení pro pasivní lokalizaci odcizeného vozidla na principu aktivovatelného GPS vysílače/přijímače ve vozidle 10%
Zařízení pro aktivní lokalizaci odcizeného vozidla na principu aktivovatelného vysílače /přijímače ve vozidle s celorepublikovou působností, které je napojeno na centrální vyhledávací systém (např. Lo Jack, Patriot…). 20%
Kombinace mechanického zabezpečení a aktivní lokalizace 30%

2. Doplňková pojištění:

K základnímu havarijnímu pojištění lze sjednat následující druhy doplňkových pojištění:

Asistence

Servisní pojišťovna nevyužívá služeb žádné asistenční společnosti, asistenční služby poskytuje přímo. Má k dispozici nonstop službu s kompletním servisem pro pojištěné včetně odtahové služby a náhradních vozidel. Asistenřční služby jsou pro klienty poskytovány ZDARMA v rámci pojištění.

GAP

Pojištění pro nová vozidla, kryje rozdíl mezi hodnoto vozidla v době pořízení a obecnou cenou vozidla v době pojistné události (odcizení nebo totální škoda). Možnost připojištění až na 36 měsíců.

Mimořádná výbava

Pojištění se vztahuje na mimořádnou výbavu uvedenou v pojistné smlouvě. Pojistná částka mimořádné výbavy je zahrnuta do celkové pojistné částky vozidla.

Všechna skla

Pojištění se vztahuje na pojistná rizika živelní událost, havárie a vandalismus. Pojištění je bez spoluúčasti do výše sjednaného limitu.

Půjčovné

Pojištění nákladů na zapůjčení vozidla, stane-li se pojištěné vozidlo nepojízdné následkem pojistné události na dobu delší než 8 hodin a je-li náhradní vozidlo zapůjčeno na území ČR. Pojištění lze sjednat pro osobní nebo užitková vozidla s největší přípustnou (celkovou) hmotností do 3 500 kg s maximálním plněním 1.000,-- Kč na den. 

V případě Vašeho zájmu o havarijní pojištění automobilu volejte 800 149 235 nebo
pište na e-mail: info@servisnipojistovna.cz, případně
přímo vyplňte on-line nabídku pojištění.

imgimg

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím